Ενεργοποίηση Ελληνικού Λεξικού

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να παραλάβετε το Κλειδί Ενεργοποίησης για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.

Το Κλειδί Ενεργοποίησης προορίζεται για εγκατάσταση της εφαρμογής ΜΟΝΟ σε έναν υπολογιστή.


* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλέφωνο:
Χώρα: Ελλάδα Εκτός Ελλάδας
Νομός:
Δήμος ή κοινότητα:
e-mail:
(για αποστολή κωδικών)
Παρατηρήσεις:
* Σειριακός Αριθμός:
(βρίσκεται στη θήκη του CD)
* Κωδικός Eνεργοποίησης:
(εμφανίζεται στην οθόνη ενεργοποίησης της εφαρμογής)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες και μην παραλείψετε τις παύλες.
Κλειδί Eνεργοποίησης:
(αντιγράψτε αυτό το κλειδί στην οθόνη ενεργοποίησης της εφαρμογής)
Powered By Εκδόσεις Αρμονία © 2013